inventari

inventario (es), inventory (en)
m

Enumeració dels béns, mobles i totes altres coses pertanyents a una persona o comunitat, de les mercaderies, els crèdits, deutes, etc, d’un negociant, dels objectes que componen una col·lecció, un conjunt, etc, que hi ha en un indret.