Io

El més interior dels satèl·lits galileians de Júpiter, descobert per Galileu el 7 de gener de 1610.

El diàmetre és de 3.630 km, té una massa quasi igual a la de la Lluna, el període de revolució sideral és d’1,77 dies i la distància entre el satèl·lit i el centre de Júpiter és de 422.000 km. Fou estudiat a bastament per les sondes Voyager, les quals hi evidenciaren una forta activitat volcànica.