Ion Barbu

(Giurgiu, 1895 — Bucarest, 1961)

Pseudònim del poeta romanès Dan Barbilian .

Geòmetra i matemàtic, com a poeta es formà dins l’escola parnassiana, però evolucionà cap a una abstracció i despersonalització totals, fins al punt d’aplicar, amb llenguatge hermètic i convencional, esquemes matemàtics a la seva poesia: Joc secund (‘El segon joc’, 1930).