Irène Joliot-Curie

(París, 12 de setembre de 1897 — París, 17 de març de 1956)

Irène Joliot i Frederic Joliot

© Fototeca.cat

Física francesa.

Fou col·laboradora de la seva mare, Marie Curie, i després del seu marit, F. Joliot, i tingué una participació destacada en les investigacions sobre radioactivitat i energia atòmica. Dirigí l’Institut du Radium, i compartí amb el seu marit el premi Nobel de química del 1935.