iris

m
Anatomia animal

Formació membranosa circular, pigmentada i contràctil situada a la cambra anterior de l’ull, darrere la còrnia i immediatament davant el cristal·lí.

El centre és perforat per la pupil·la. La funció de l’iris és la de regular la quantitat de llum que entra dins l’ull i d’excloure els raigs perifèrics que afectarien la nitidesa de la imatge retiniana.