Iris Murdoch

(Dublín, 15 de juliol de 1919 — Oxford, 8 de febrer de 1999)

Escriptora irlandesa, en llengua anglesa.

En 1948-67 fou professora de filosofia a Oxford. La primera obra que publicà fou l’assaig crític Sartre, Romantic Rationalist (1953), però el gruix de la seva producció consisteix en novel·les, caracteritzades per l’ús de gèneres diversos per a reflectir una problemàtica existencial, que la situen en un primer terme de la literatura anglesa contemporània: Under the Net (1954) i The Flight from the Enchanter (1956), The Unicorn (1963), The Black Prince (1973), The Sacred and Profane Love Machine (premi Whitbred 1974), The Sea, The Sea (1978, premi Booker), Nuns and Soldiers (1980), The Message to the Planet (1989), Jackson's Dilemma (1995), etc. Publicà també diversos volums d’assaig filosòfic (Metaphysics as a Guide for Morals, 1992; Existentialists and Mystics, 1997).