ironia dramàtica

f
Teatre

Recurs literari consistent a crear un decalatge entre els coneixements dels personatges d’una trama i els de l’espectador.

Pel fet de saber coses que els personatges no saben, hom es veu d’alguna manera en posició de superioritat respecte a allò mostrat a la ficció. La ironia dramàtica, doncs, acompleix una funció de distanciament, ja que pot trencar la il·lusió teatral fent notar d’alguna manera la presència de l’autor i posar en dubte les veritats enunciades pels personatges. Alhora, pot servir per incrementar la tensió dramàtica en implicar l’espectador intel·lectualment respecte al desenvolupament de la trama.