Isaac Barrow

(Londres, 1630 — Londres, 4 de maig de 1677)

Matemàtic i teòleg anglès.

Professor a Cambridge, cedí el lloc al seu deixeble Newton. Fundà la biblioteca del Trinity College. Fruit dels seus cursos són les Lectiones opticae (1669) i les Lectiones geometricae (1670). Féu importants aportacions al naixent càlcul infinitesimal i a la geometria, i edità Euclides, Arquimedes i Apol·loni. L’obra Treatise on the Pope's Supremacy (1680) és de caràcter polèmic.