Isabel Rodà de Llanza

(Barcelona, 1948)

Epigrafista i arqueòloga.

Doctora per la Universitat de Barcelona (1974), fou tècnica del Museu d’Història de la Ciutat (fins el 1980), la qual cosa li permeté realitzar diverses excavacions a Bàrcino, i, des del 1985, és professora titular i catedràtica d’arqueologia (1993) a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha investigat en epigrafia, escultura i arqueologia romanes i ha codirigit les excavacions del jaciment romanomedieval de Santa Maria de Panissars (el Pertús-la Jonquera). Entre una extensa bibliografia destaca la coautoria de la sèrie Inscriptions Romaines de Catalogne (1984-87, quatre volums publicats) i l’edició de Ciencias, metodologías y técnicas aplicadas a la Arqueología (1992).