Isabel Ventosa i Roig

(Vilanova i la Geltrú, Garraf, 1835 — Barcelona, 1895)

Religiosa dardera.

Ingressà a la comunitat seglar de senyores darderes, el 1856. Treballà perquè aquesta comunitat esdevingués congregació religiosa, cosa que fou aconseguida el 1883. Fou la primera superiora que tingué la congregació, i hom la'n considera fundadora.