Isacar

(?, ? — ?, ?)

Patriarca.

Fill de Jacob i Lia, fou cap d’una de les dotze tribus d’Israel.