Isambard Kingdom Brunel

(Portsmouth, Hampshire, 9 d’abril de 1806 — Westminster, 15 de setembre de 1859)

Enginyer britànic.

Es dedicà a la construcció de ponts i vies per a ferrocarrils de diversos països, i projectà i construí tres vaixells famosos: el Great Western (1838), primer vaixell de vapor que establí un servei regular de travessia de l’Atlàntic, el Great Britain (1845), primer transatlàntic mogut per hèlix, i el Great Eastern (1858), que inspirà a Jules Verne la novel·la Una ciutat flotant i que representà un gran avenç en les tècniques de construcció de l’època.