Iṣḥaq Fasī

Iṣḥaq ben Ya‘acob

(Qala'at Ḥammad, Algèria, 1013 — Llucena, Còrdova, 1103)

Nom amb què fou conegut el talmudista i rabí Iṣḥaq ben Ya‘acob, anomenat també al-Fasī.

Escriví Sèfer ha-Halakhot, primer intent de compendi sistemàtic de tot el Talmud, el qual fou molt estudiat i discutit i constituí una de les bases principals del Šulḥan Aruk, de Yosef Caro. Hom considera Iṣḥaq Fasī seguidor immediat dels gaons babilònics.