islamologia

f
Islamisme

Ciència que estudia l’islam i l’islamisme en llur gènesi i evolució històrica.