Ismael

(?, ? — ?, ?)

Fill d’Abraham i de la seva esclava Agar.

Foragitat de casa, visqué errant pel desert. Pare dels ismaelites, Mahoma el col·locà al cap de la seva genealogia. Segons l’islamisme, ajudà Abraham en la construcció de la Meca.