Isma‘īl Paixà

(el Caire, 1830 — Istanbul, 1895)

Khediv d’Egipte (1863-79), fill d’Ibrāhīm Paixà i successor de Sa‘īd.

La seva política, encaminada a aconseguir una major autonomia i un major progrés d’Egipte, fou, econòmicament, desastrosa: el soldà hagué de vendre les accions de la Companyia del canal de Suez (1875) i fou obligat, per la intervenció d’una comissió europea de control financer, a abdicar a favor del seu fill Tawfīq.