isòbar

m
adj
Física

Dit dels nuclis atòmics que tenen el mateix nombre total de nucleons.