isocor
| isocora

adj
Física

Dit del procés termodinàmic en el qual el volum roman constant.