isoprè

2-metil-1,3-butandiè, CH2=C(CH3)-CH=CH2
m
Bioquímica

Subproducte de l’obtenció del butadiè a partir del petroli que és present en molts productes vegetals i animals.

És l’elastòmer principal del cautxú, el cautxú natural.