isoterm
| isoterma

adj
Física

Dit del procés termodinàmic en el qual la temperatura roman constant (adiabàtic).