isòton

m
adj
Física

Dit de cadascun dels nuclis atòmics constituïts pel mateix nombre de neutrons.