Israel

Apel·latiu de Jacob, que dóna nom al poble d’Israel.