Israel ben Eliezer

Ba’al Šem Ṭob (pseud.)
(?, 1700 — ?, 22 de maig de 1760)

Rabí i escriptor.

Utilitzà el pseudònim de Ba’al Šem Ṭob (‘L’amo del bon nom’) i fou l’iniciador de l’hassidisme.