iterbi

Yb (simb.)

m
Química

Element pertanyent al grup de les terres rares de la taula periòdica.

De pes atòmic 173,04 i nombre atòmic 70, és d’un color blanc d’argent, brillant, mal·leable i dúctil. Es fon a 824°C, bull a 1 193°C i té una densitat de 6,972 g/cm3; actua amb les valències +2 i +3 (amb la primera forma sals grisenques molt reductores, i amb la segona, sals incolores). Fou descobert per J.C.Marignac el 1878 en una terra anomenada aleshores erbina. W.Klemm l’aïllà el 1937. Actualment hom l’obté per tractament amb resines bescanviadores d’ions.