Íxer

Família noble que formà una branca de la dels Ferrandis d’Híxar.

Fou iniciada per Joan Gonçal d’Íxer i Mesía —fill de Pere (III) Ferrandis d’Híxar, senyor de la baronia d’Híxar—, el qual s’establí al Regne de València. Fou fill seu Gonçal d'Íxer i de Castro, senyor de la vall de Xaló, de Gata i de Llíber. Llur rebesnet Gonçal d’Íxer i Escrivà (mort després del 1587), baró de Xaló i de Gata i comanador de Montalbà a l’orde de Sant Jaume, es casà amb Maria de Montagut (òlim de Castellví i de Montagut), que li aportà les senyories de l’Alcúdia i de Ressalany. La família s’extingí amb llur filla Jerònima d’Íxer i de Montagut, que aportà les senyories familiars als descendents del seu matrimoni amb Onofre Escrivà, els quals es cognominaren Escrivà d’Íxer (Escrivà).