jacobí
| jacobina

f
m

Membre del club dels Jacobins.