Jafudà Bonsenyor

Jefudà Bonsenyor, Yĕhudà Bonsenyor

(Barcelona, aprox. 1250 — Barcelona, 1330)

Metge i traductor jueu.

Era net de Jahudán de Cavallería i fill d’Astruc Bonsenyor, l’un i l’altre amb càrrecs a la cort de Jaume I. El seu germà Bondavid Bonsenyor fou alfaquí i ambaixador de Jaume II. El 1294 li fou concedida la facultat de redactar documents públics en àrab. El 1333 traduí de l’àrab al català, a sou de Jaume II, un llibre de medicina d'al-Zaḥrāwī, avui perdut. Uns vint anys abans havia compost, per encàrrec del mateix rei, Paraules de savis e de filòsofs, recull de 753 proverbis i sentències morals i pràctiques, traduïdes de llibres en àrab. Llur agrupació en capítols temàtics molt desiguals (De mort, D’envenja, De fembres, etc) fa pensar que hi elaborà una antologia personal, intercalant-hi dites populars.