James Abbot McNeill Whistler

(Lowell, Massachusetts, 14 de juliol de 1834 — Londres, 17 de juliol de 1903)

Pintor i gravador nord-americà.

Instal·lat a París (1855), estudià a l’Académie Gleyre, on descobrí l’art japonès. El 1859 anà a Londres, on residí una gran part de la seva vida. El seu estil, partint del realisme de G.Coubert, passà per una etapa impressionista, a partir de la qual arribà a una síntesi d’impressionisme, simbolisme i estampa japonesa, especialment a partir del 1864, en què el seu art madurà i arribà a un cromatisme refinat. Entre les seves obres, especialment les de petit format, cal esmentar Nocturn en blau i or (~1856; Tate Gallery, Londres), La princesa del país de la porcellana (1864; Freer Gallery, Washington), La mare de l’artista, harmonia en gris i negre (1871-72; Musée du Louvre) i Miss Cicely Alexander (1872-74; Tate Gallery).