James Anderson

(Aberdeen, aprox. 1680 — Londres, 1739)

Pastor escocès, cap d’una lògia de francmaçons.

L’any 1723 redactà les constitucions de la francmaçoneria (The Constitutions of Free-Masons), vigents encara a molts països. L’any 1732 publicà Royal genealogies.