James Clerk Maxwell

(Edimburg, 13 de juny de 1831 — Cambridge, 5 de novembre de 1879)

James Clerk Maxwell

© Fototeca.cat

Físic escocès.

Deixeble de M.Faraday i professor a Aberdeen, al King's College de Londres i a la Universitat de Cambridge, es destacà des de molt jove per les seves aptituds matemàtiques i per la seva capacitat de síntesi, ja palesades en els seus primers treballs sobre la teoria cinètica dels gasos, on aplicà el càlcul de probabilitats. El 1860 publicà Ilustrations of the Dynamical Theory of Gases , on calculà el valor mitjà del recorregut lliure de la molècula i establí les bases de la mecànica estadística , que desenvolupà amb L.Boltzmann i J.W.Gibbs i que és coneguda com a estadística de Maxwell-Boltzmann . En la seva genial obra Treatise on Electricity and Magnetism , publicada el 1873, formulà matemàticament, a partir d’unes poques equacions bàsiques, una extraordinària síntesi, amb la qual relacionà l’electricitat clàssica amb el magnetisme i l’òptica; aquestes equacions són universalment conegudes com a equacions de Maxwell i constitueixen el fonament teòric de l’ electromagnetisme . Assegurà que la propagació de les accions elèctriques té lloc en forma d’ones transversals que determinen l’aparició i el desplaçament de dos camps perpendiculars (elèctric i magnètic). Segons Maxwell, aquestes teòriques ones electromagnètiques, que uns quants anys més tard foren produïdes i estudiades per H.Hertz, es transmeten a la mateixa velocitat que la llum: la llum —insinuà ja Maxwell— no és sinó el resultat d’una acció electromagnètica; o sia, que ones elèctriques i ones lluminoses són fenòmens idèntics. Pels seus estudis sobre els mecanismes de la informació i sobre el concepte de retroacció, Maxwell pot ésser considerat amb justícia un precursor de Wiener i de la cibernètica.