James Jeans

(Londres, 1877 — Dorking, Surrey, 1946)

Matemàtic i astrònom anglès.

Professor a Princeton i a Cambridge, es féu famós per les seves crítiques a Laplace i per la seva teoria sobre la formació de les galàxies. Bé que no creia en el progrés benèfic de la ciència, s’esforçà a fer conèixer les noves teories (de la relativitat, quàntica, etc), i donà una visió històrica de la física en el llibre The Growth of Physical Science (1947). També escriví The Wide Aspects of the Cosmogony i The Universe around Us (1929).