Jammu

Capital d’hivern de l’estat de Jammu i Caixmir, a l’Índia.

És un centre comercial (cereals, sucre, cotó). Té fabricació de ceràmica, productes farmacèutics i sederies.