Jan Baptist Vrients

Vrints (la), Vrintius (la), Vrientius (la)

(Anvers, 1552 — Anvers, 1612)

Gravador, comerciant i editor flamenc, conegut també amb els noms llatinitzats de Vrints, Vrintius i Vrientius .

Establert a Anvers, hi adquirí (1601) dels successors d'A.Ortelius els materials i els drets de publicació del Theatrum Orbis Terrarum, i en publicà les darreres edicions impreses per la casa Plantin. És autor i editor dels tres primers mapes impresos coneguts del Principat de Catalunya, els dos primers dels quals per encàrrec de la generalitat (1602-03), a la qual són dedicats: l’un, mural, és format per sis fulls, i l’altre aparegué incorporat a set edicions del Theatrum Orbis Terrarum, juntament amb la Descripción de Cataluña de Francesc Diago, també encarregada per la generalitat.