Jan de Witt

(Dordrecht, 1625 — la Haia, 1672)

Polític holandès.

Líder de la burgesia republicana, fou gran pensionari d’Holanda (1653). Signà la pau amb Cromwell (1654), s’oposà a l’absolutisme de la casa d’Orange (feu aprovar la Clàusula d’Exclusió contra Guillem d’Orange) i impulsà el comerç i la navegació, tot afavorint els interessos de la burgesia. Després d’una guerra amb Anglaterra (1665-67), desfermada per rivalitats comercials i colonials, fou l’impulsor d’una aliança amb Anglaterra i Suècia (Triple Aliança, 1668) contra França, que, tanmateix, Lluís XIV aconseguí de trencar. La invasió francesa d’Holanda (1672) desencadenà un moviment nacionalista favorable a la casa d’Orange, i Guillem d’Orange fou proclamat stadhouder. Jan de Witt, acusat d’arribar a una entesa amb Lluís XIV, fou assassinat, juntament amb el seu germà Cornelis, en el curs d’una revolta popular.