Jan Pieterszoon Sweelinck

(Deventer, 1562 — Amsterdam, 1621)

Compositor i organista neerlandès.

Organista d’Oude Kerk a Amsterdam (1573), fou mestre dels millors organistes neerlandesos i alemanys de l’època. Creador d’un llenguatge molt personal que li permeté d’estructurar obres instrumentals de grans proporcions. Les seves composicions més notables són els Psaumes de David (1604-21), a 4 i 8 veus, i les Cantiones Sacrae (1619) a 5 veus i baix continu. Fou un innovador en la producció instrumental destinada a instruments de teclat (fantasies, ricercari, capricci, tocates i variacions).