Janus

Déu d’antiga tradició romana, considerat primerament com el guardià de la llar i més tard de les entrades de les cases.

Hom el representa amb doble cara, l’una que mira endavant i l’altra endarrere.