Janus

Un dels satèl·lits de Saturn, descobert el 1966 per Audouin Dollfus.

Té unes dimensions (semidiàmetres) de 110 × 100 × 80, un semieix gran de 151 500 km, i un període orbital de 0,695 dies. Descriu, pràcticament, la mateixa òrbita que un altre satèl·lit de Saturn, Epimeteu, amb el qual intercanvia periòdicament les posicions a causa de la interacció gravitacional mútua.