jardineria

jardinería (es), gardening (en)
f
Jardineria

Activitat artesana que té per objecte l’execució dels projectes de jardins i la conservació posterior dels ja executats.

L’execució implica treballar les terres, disposar-les en planures, pendissos i feixes i deixar-les a punt per a ésser adossades i rasclonades. Les terres són adobades i després el jardiner distribueix els vegetals prevists al projecte i els planta: arbres, arbusts, plantes menors i, per fi, plantes de flor. La conservació comprèn el reg (copiós a la primavera i a l’estiu i més espaiat a la tardor i a l’hivern), la neteja del jardí, el tallat i la poda moderada de les plantes, la substitució de les que envelleixen o moren, la sega freqüent dels prats, etc. La jardineria suposa també el conreu dels planters ( floricultura).