Jaume Borrell

(?, segle XV — ?, segle XV)

Teòleg.

Inquisidor de València. Corregí i revisà la traducció catalana de la Bíblia feta, a partir de la Vulgata, per Bonifaci Ferrer, impresa a València el 1478 i la primera impresa al món en llengua vulgar.