Jaume Pere

(?, 1258? — ?, després del 1296)

Fill natural de Pere II de Catalunya-Aragó i d’una dama anomenada Maria; de la mateixa unió, tinguda abans del matrimoni amb Constança de Sicília, nasqueren també Joan i Beatriu.

El seu pare el féu senyor de Sogorb. Vers el 1278 hom el troba intervenint en el comerç amb Tremissèn. Participà en el setge de Balaguer (1280) i fou nomenat almirall el mateix any. Actuà en l’expedició a Sicília i sembla haver manat l’estol català en la victòria naval de Nicòtera (1282). Fou destituït pel seu pare pel fet de no haver seguit puntualment les seves instruccions en una incursió a Calàbria (1283). Després actuà en la campanya duta a terme en aquesta regió a partir del 1286 i sembla haver estat alcaid de cristians a Tremissèn. En temps de Jaume II participà en la campanya de Múrcia (1296) i hi fou procurador reial. Fou pare de Constança de Sogorb.