Jean-Baptiste Say

(Lió, 1767 — París, 1832)

Economista francès.

Difongué les idees de Smith al continent europeu. Després de la lectura de Wealth of Nations publicà el seu Traité d’économie politique (1803), que tingué cinc edicions. Dificultats amb Napoleó en retardaren la segona edició, i dirigí una filatura de cotó a Auchy-les-Hesdins, fet que li permeté de viure una experiència empresarial. El 1816 explicà un curs d’economia política a l’Ateneu i l’any 1819 li crearen un curs d’economia industrial al Conservatori d’Arts i Oficis. Publicà el seu Cours d’économie politique, en 6 volums, entre el 1828 i el 1829. L’any següent fou nomenat professor d’economia política al Collège de France. És remarcable la seva estructuració de l’economia de Smith. Defineix l’economia política com una simple exposició de la forma com es creen, es distribueixen i es consumeixen les riqueses. L’empresari, el paper del qual destaca, compra els serveis productius (terra, treball i capital) i distribueix entre ells el valor dels productes, que ja no depèn solament del treball, ans també de la utilitat. És famosa la seva “llei dels mercats”.