Jean Bodel

(Arràs, Artois, ? — Arràs, Artois, 1210)

Escriptor francès.

És autor de Le jeu de saint Nicolas (~1200), un dels primers miracles conservats, de la cançó de gesta Chanson de Saïsnes (~1202), d’un congé (~1205), escrit en haver contret la lepra, així com de diverses pastorel·les, etc.