Jean Charles de Borda

(Dax, Gascunya, 4 de maig de 1733 — París, 19 de febrer de 1799)

Marí militar, geodesista i matemàtic francès.

Estudià els mètodes astronòmics per calcular la situació dels vaixells i trobà el mètode dit de la tangent prop del meridià. Féu conèixer un cercle de reflexió que porta el seu nom, que havia inventat Johann Tobias Mayer. Treballà en hidrodinàmica i calorimetria, participà en la mesura del grau de meridià entre Dunkerque i Barcelona, perfeccionà els mètodes de càlcul de la refracció terrestre i el mètode de les distàncies lunars. Escriví, entre d’altres obres, Mémoires sur le mouvement des projectiles (1756) i Descriptions et usage du cercle à reflexion (1778).