Jean-Henri Lambert

(Mülhausen, 1728 — Berlín, 1777)

Físic i matemàtic alsacià.

Escriví indistintament en llengua francesa i en llengua alemanya. És autor, entre altres obres, de Photometrie, on féu una exposició de noves tècniques per a mesurar la intensitat de la llum, de Pyrometrie, en la qual exposà el concepte de “zero absolut”, i de Zur Theorie der Parallellinien, on insinuà la possibilitat de geometries no euclidianes. Establí la fórmula que duu el seu nom sobre les radiacions lluminoses i estudià el moviment parabòlic dels cometes. Fou un dels primers a demostrar la irracionalitat de π. Per l’obra Novum organum és considerat un precursor del criticisme kantià.