Jean-Jacques Ampère

(Lió, 12 d’agost de 1800 — Pau, Bearn, 27 de març de 1864)

Historiador de la literatura i crític francès, fill del científic André-Marie Ampère.

Fou un dels primers de la seva professió que es traslladà a les fonts d’origen com a mètode per a establir una literatura comparada. Així, recorregué Europa, penetrà a l’Àsia i arribà fins a Amèrica, que descobrí literàriament al seu país. És autor d'Histoire littéraire de la France avant le XIIe siècle (1839), La Grèce, Rome et Dante (1848), Histoire romaine à Rome (1858), etc.