Jean Moulin

(Besiers, Llenguadoc, 20 de juny de 1899 — ?, 8 de juliol de 1943)

Polític i resistent francès.

Alt funcionari del govern de front popular, en començar la Segona Guerra Mundial s’adherí a la Resistència. Fou responsable de la coordinació dels moviments resistents de la zona sud i, més tard, creà els Mouvements Unis de la Resistance i organitzà una xarxa administrativa clandestina. Detingut per les SS el 1943, morí a causa de les tortures que li foren infligides.