Jean-Pierre Vernant

(Provins, Sena i Marne, 1914 — París, 2007)

Historiador i antropòleg francès.

Especialista en la Grècia clàssica, desenvolupà —influït per Claude Lévi-Strauss— diversos estudis sobre la mitologia grega des d’un punt de vista estructuralista. Entre altres qüestions, analitzà la relació entre el pensament mític, el pensament racional i la democràcia. El 1984 obtingué el títol de professor honorari del Collège de France. Entre les seves obres cal esmentar Les origines de la pensée grecque (1962), Mythe et pensée chez les Grecs (1965) i L’individu, la mort, l’amour (1989).