Jean Ranc

(Montpeller, 1674 — Madrid, 1735)

Pintor.

Deixeble de H.Rigaud, des del 1724 treballà com a pintor de cambra de Felip V d’Espanya, i aportà el tipus de retrat ampul·lós i artificiós francès. Entre la seva obra es destaca la conservada al Museo del Prado: Felip V a cavall, Isabel de Parma, L’infant Ferran i el seu gos, L’infant Carles, La infanta Maria Anna Victòria.