Jérôme Tharaud

(Sent Junian, Llemosí, 1874 — Varengeville-sur-Mer, 1953)

Nom amb què és conegut Ernest Tharaud, escriptor francès, germà del també escriptor Charles Tharaud, més conegut pel nom de Jean Tharaud (Sent Junian, Llemosí 1877 — París 1952).

Publicaren moltes de les seves obres en els Cahiers de la quinzaine de Ch.Péguy, entre les quals sobresortí Dingley, l’illustre écrivain (1902), per la qual reberen el premi Goncourt el 1906. La seva temàtica gira entorn del món jueu i del musulmà, amb obres com L’ombre de la Croix (1917), Le royaume de Dieu (1920), Marrakech ou les Seigneurs de l’Atlas (1920), etc.