Jeroni Marvà

Pseudònim amb què signaven Artur Martorell i Bisbal i Emili Vallès i Vidal les obres gramaticals escrites conjuntament..